Har jag Erektil-dysfunktion?

Hur vet jag om att jag har ED?

De flesta män upplever svårigheten i förmågan att uppnå eller behålla en erektion någon gång i livet. Om du tror att du kanske har ED, testa dig själv med frågorna nedan för att få tips om du behöver tala med en doktor eller läkare angående detta.

  1. Om du skulle spendera resten av ditt liv med att uppleva erektioner på samma sätt som du gör idag, hur skulle du känna dig då? Väldigt missnöjd (1p) Ganska missnöjd (2p) Mixad reaction, inte jättenöjd men inte heller väldigt besviken (3p) Ganska nöjd (4p) Mycket nöjd (5p)
  2. Hur ofta kan du få en tillfredställande erektion via sexuella aktiviteter? Aldrig eller nästan aldrig (1p) Ett fåtal gånger (2p) Ibland (ungefär hälften av gångerna) (3p) För det mesta (4p) Alltid eller nästan alltid (5p)
  3. När du har erektion, hur ofta är du tillräckligt hård för att penetrera? Aldrig eller nästan aldrig (1p) Ett fåtal gånger (2p) Ibland (ungefär hälften av gångerna) (3p) För det mesta (4p) Alltid eller nästan alltid (5p)4.
  4. Hur ofta kan du penetrera din partner, när ni försöker ha samlag? Aldrig eller nästan aldrig (1p) Ett fåtal gånger (2p) Ibland (ungefär hälften av gångerna) (3p) För det mesta (4p) Alltid eller nästan alltid (5p)
  5. Hur ofta kan du få och behålla en erektion under samlag efter att du penetrerat din partner? Aldrig eller nästan aldrig (1p) Ett fåtal gånger (2p) Ibland (ungefär hälften av gångerna) (3p) För det mesta (4p) Alltid eller nästan alltid (5p)

Ett aggregerat värde på over 20 p indikerar att din erektionsförmåga och erektionskvalitet är tillfredställande eller utmärkt, medan ett resultat under 20 p indikterar att du kanske vill träffa en doktor eller läkare för att diskutera problemet.