Olika typer av potensproblem

Vilka olika typer av erektionsproblem finns det?

Hormonell insufficiens
eller sjunkande testosteronnivåer är en av de mindre vanliga orsakerna bakom. Din doktor, eller urolog kan besluta att ta prover ifall det skulle kunna tänka sig att det beror på denna anledning. Normalt anges nedre gränsen för S-testosteron till 11 nmol/l. Även patienter som ligger över detta värde kan i vissa fall vara betjänta av testosteronsubstitution (vid värden över 15 nmol/l brukar det dock ej löna sig med substitution).

Tillflödesproblem
Av män med misstänkt kroppslig orsak till impotens, finner man att tre av fyra har någon typ av kärlsjukdom. Den vanligaste är arterioskleros med nedsatt blodflöde till penis. Många av dessa patienter har diabetes eller är rökare eller snusare. Eftersom blodflödet skall öka cirka 25 gånger för att en användbar erektion skall uppkomma, ställs stora krav på kärlsystemet. Nikotinet i cigaretter och snus försämrar blodkärlens förmåga väsentligt.

Avflödesproblem:
Sk patologiskt läckage via det venösa systemet är en annan mindre vanlig orsak till erektil dysfunktion. Detta kan bero på en anatomisk missbildning av kärlen, speciellt hos yngre män med erektil dysfunktion. Hos äldre män kan en defekt i tunica albuginea föreligga, som ej skapar adekvat kompression av frånförande vener. Män med venöst läckage och avflödesproblem svarar oftast dåligt på sedvanlig behandling med potenspiller och kräver oftast kirurgiska ingrepp. Ifall du misstänker ha avflödesproblem bör du uppsöka en urolog som kan ge dig en korrekt diagnos.

Neurogena orsaker
Män med ryggmärgsskador har ofta förlorat delar eller hela sin erektila förmåga. En urologen kan numera ofta framgångsrikt behandla dessa patienter. De patienter som har förlorat erektionsförmågan efter kirurgiska ingrepp, såsom prostatacancer, kan också behandlas framgångsrikt med hjälp av antingen tabletter (potenspiller) eller genom injektioner (ganska ovanligt idag). Patienter med diabetes drabbas ofta av någon form av erektil dysfunktion redan i 40-års åldern. Patienter med neurodegenerativa sjukdomar (t ex MS) drabbas också ofta av impotens.

Psykogena orsaker
Vissa typer av erektionssvikt inkluderar samtidig en psykogen komponent. Om du misstänker dig ha en renodlad psykogen impotens bör du uppsöka en läkare eller urolog. Om mannen är ung och uppger en varierad erektil förmåga, men oftast upplever en bibehållen morgonerektion, så kan en psykogen orsak ligga bakom. Ofta finns det prestationsångest med i bilden, dvs patienten är rädd för att ”misslyckas”. Det är vanligare bland yngre män än äldre män med detta problem.

Vaskulär insufficiens
Mer om detta kommer snart..