Risker med potensmedel

Finns det några risker med potenshöjande medel?

En begränsande faktor är att vissa patienter får smärta efter injektionen och/eller känner starkt obehag inför själva injektionen i penis. Vissa av dessa patienter kan ha hjälp av en s k autoinjektor. Kirurgisk behandling: Penisimplantat (proteser) samt kirurgisk kärlrekonstruktion kan ibland behöva utföras på selekterade patienter. Detta är numera ovanligt till följd av den normalt framgångsrika behandlingen med perorala preparat (tabletter som Viagra och Cialis).

Komplikationer vid intag av potenspiller: Det är emellertid väldigt ovanligt med allvarliga komplikationer. En ovanlig komplikation är priapism. Detta innebär att man får en erektion som varar 3-4 timmar, även kallad förlängd erektion. Detta uppkommer någon enstaka gång vid injektionsbehandling (1-2%) och väldigt sällan vid intag av Cialis, Viagra och Levitra.

För att avhjälpa detta bör patienten först försöka med fysisk aktivitet (t ex jogging eller snabb promenad), vilket oftast löser problemet. Om tillståndet varar upp mot 6-8 timmar (priapism) är det svårare att behandla. Motmedel skall administreras snarast möjligt – i första hand 5 ml 1% Xylocain med adrenalin som injiceras intracorporealt via glans. Kontakta urolog vid svårare fall av förlängd erektion.

Nitropreparat: Intag aldrig preparat som innehåller nitroglycerin tillsammans med pde5 hämmare. Nitropreparat som poppers potentierar effekten av nitropreparat, varför kraftiga blodtrycksfall kan uppträda. Dödsfall finns rapporterade vid samtidigt intag av Viagra och nitro.