Vad är impotens?

Vad är Erektil Dysfunktion?

Erektil dysfunktion är ett låneord från engelska ”erectile dysfunction”, ofta förkortat ED. Att ha Erektil dysfunktion innebär att man emellanåt kan ha problem att få en tillfredställande erektion. Andra ord med liknande innebörd är impotens, erektionsproblem eller erektionsstörning.

Oberoende information om ED: En stor del av all information om Erektil Dysfunktion (ED) matas ut av de stora läkemedelsbolagen; Pfizer, Lilly och Bayer, vilka ofta smutskastar varandra (se bl a följande artikel i Läkemedelsvärlden).

Det är för den vanliga konsumenten nästintill omöjligt att skilja de olika bolagen åt och bedömma vilket eller vilka preparat som är bäst med denna typ av ensidiga kommunikation. Vi försöker därför ge dig en oberoende synvinkel på det näst vanligaste sexuella problemet bland män, erektil dysfunktion. (vanligast = för tidig sädesuttömning, dem kan å andra sidan ibland hänga ihop!)