Varför erektionsproblem?

Vad beror erektionsproblem på?

Cirka 80% av alla erektionsproblem har faktiskt fysiska orsaker, främst försämrat blodflöde till penis. Detta går att behandla! Ibland är orsakerna en kombination av fysiska och psykologiska orsaker.

De vanligaste bakomliggande orsakerna till Erektil dysfunktion kan indelas i följande huvudgrupper:

  • Endokrina sjukdomar, såsom diabetes
  • Olika typer av vaskulär insufficiens
  • Tillflödesproblem & Avflödesproblem
  • Neurologisk dysfunktion
  • Psykogen impotens

Vissa läkemedel kan också orsaka impotens, men de flesta patienter är observanta och registrerar om erektionsförlust kommer i anslutning till insättande av en ny medicin. Det är framför allt hjärt-kärlpreparat och psykofarmaka som kan ge erektionssvikt som biverkan.